Trang chủ | Trang Thơ Văn | Thơ Văn - Âm nhạc
Bài hát: Hà Tĩnh mình thương
Bài hát: Khúc hát sông quê
Bài hát: Ân tình xứ Nghệ
Hội làng bên Sông Lam
Bài hát: Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh
Bài hát: Tiếng hát sông Lam
Bài hát: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ
Bài hát: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh
Bài hát: Gửi Sông La
Bài hát: Người con gái Sông La
Bài hát: Gửi Sông La
Bài hát: Nhớ về Hà Tĩnh
Vài cảm nhận từ khúc ca về một dòng sông quê hương
Hoa sen
 

Trường tiểu học Tân  Hương 1
Địa chỉ: Xã Tân Hương - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại: 0943.878.678
Email: thtanhuong1@gmail.com
Website: http://tanhuong1.edu.vn